UX-strategi

Att jobba utan tydlig riktning är ett säkert sätt att hamna snett. Meetod hjälper dig att sätta tydliga, mätbara mål och att ta fram strategin för att nå dem. Upptäck vilka fantastiska resultat som går att uppnå när alla drar åt samma håll!

Användarresearch

Att genomföra användarresearch är grunden i all människocentrerad design. Det är först när vi förstår användarnas behov och mål som vi kan skapa lösningar som verkligen hjälper dem. Vi använder oss av en mängd metoder och väljer ut de som passar bäst för varje projekt. Det kan till exempel vara intervjuer, användarobservationer, enkäter eller användningstester.

Utvärderingar

Vi kan utvärdera dina tjänster och produkter för att undersöka hur bra de är och hur de kan förbättras. Det gör vi dels genom användningstester och olika typer av mätningar, men också genom expertutvärderingar där vi utifrån etablerade principer bedömer ett gränssnitt.

Informationsarkitektur

Att förstå och navigera genom stora informationsmängder kan vara väldigt svårt om du inte har en god informationsarkitektur. Meetod hjälper dig att skapa logiska informationsstrukturer genom att hitta rätt sätt att kategorisera, benämna och organisera informationen i din digitala tjänst.

Interaktionsdesign

Inom interaktionsdesign fokuserar vi på interaktionen mellan människa och teknik, det vill säga själva användandet. Det handlar om att utforma ett systems beteende och de flöden som ska finnas i det. Det handlar också om användbarhet och att skapa digitala gränssnitt som är effektiva att använda och enkla att förstå.

Prototyping

“Om en bild säger mer än tusen ord, säger en prototyp mer än tusen möten”

Det finns faktiskt inget effektivare sätt att kommunicera eller validera en idé än att skapa en prototyp. Med en prototyp kan alla se och känna på hur en lösning kommer att se ut och fungera. Meetod hjälper dig att prototypa din idé så att du kan känna dig säker på att du går vidare mot en fungerande lösning. Det tar dig snabbare i mål.

Visuell design

Visuell design formar användarupplevelsen genom illustration, fotografi, typografi, layout, form och färg. Vi har lång erfarenhet av att ta fram visuell design som inte bara ser bra ut, utan även fungerar för användare med nedsatt färgseende eller synförmåga.

Designssystem

Ett designsystem gör det enklare att ta fram nya vyer och säkerställer att du får en konsekvent digital tjänst. Du kan se ett designsystem som ett bibliotek av färdiga komponenter och recept för hur de ska hänga ihop. Ett väl utformat designsystem underlättar vardagen för dina designers och utvecklare.

“Good design is like a refrigerator—when it works, no one notices, but when it doesn’t, it sure stinks.”

–Irene Au