Södra Unity

Designsystem för Södras digitala kanaler

Södra har många olika webbar, e-tjänster och mobila appar. Med så många kanaler är det en utmaning att få alla att kännas som "Södra" och fungera på liknande sätt. Med denna utmaning kom behovet av ett sammanhållande designsystem.

Meetod har i samarbete med Well Hello tagit fram designsystemet Södra Unity. Det består av riktlinjer för hur digitala webbar och tjänster ska utformas, men även av ett designramverk i HTML/CSS/Javascript som används som byggklossar när man tar fram ny funktionalitet.

Det har visat sig att Södra Unity radikalt har effektiviserat processen för att ta fram nya tjänster både i processen att designa dem men även i implementationen.

Kolla in webbplatsen för Södra Unity där alla element och moduler finns dokumenterade.

Kund

Södra

Kontaktperson

Fredric Thörnqvist
Webbansvarig på Södra Kommunikation

E-mail

Fredric.Thornqvist@sodra.com

Behöver du ett designsystem? Vi hjälper dig!