Measure and Change

Ny företagswebb, grafisk profil och prototyp för webbapplikation.

Measure and Change är en spännande startup som stödjer företag och offentliga verksamheter på vägen till hållbarhet.

De erbjuder dels konsulttjänster inom bland annat miljö, energi och klimatpåverkan – exempelvis utredningar, processledning och projektledning av ansökningar. Och dels utvecklar de en helt ny digital tjänst för uppföljning och redovisning av en organisations klimatpåverkan. Verktyget tar automatiskt fram information om utsläppen genom att kombinera data från olika system och källor och visualiserar resultatet.

Meetod har hjälpt Measure and Change med design, innehåll och utveckling av företagets nya webbsida. Design av ny logotyp och grafiska riktlinjer för deras kommunikation. Vi utvecklar även prototyp för webbapplikationen för mätningar av klimatpåverkan.

Kund

Measure and Change

Kontaktperson

Sarah Nilsson
VD

Telefon

070 321 22 77

E-mail

sarah@measureandchange.se

Behöver du hjälp i dina webbprojekt?