Har du varit involverad i ett projekt som spretat från första stund? Eller sett en produkt gå från lätt och enhetlig till klumpig och inkonsekvent? Det kan vara för att man saknat en tydlig vision för projektet. Människor har en förmåga att tolka saker på egna sätt och därför är det inte så konstigt att ett team med många inblandade parter får kämpa för att behålla en gemensam vision. Men det kan hända även i små team - till och med om du arbetar på egen hand. Vi behöver  hjälpmedel för att veta att vi är på rätt väg emellanåt. Designprinciper kan erbjuda precis det.

Vad är designprinciper? Man kan se dem som en konkretisering av en vision, som ger teamet något att mäta och jämföra resultatet mot. Detta är smidigt under början av ett projekt vid utveckling av en produkt, men de är bra att ta fram även i ett senare skede då man arbetar med underhåll av produkten.

Det finns många olika slags designprinciper. De universella designprinciperna, skapade av legender som exempelvis Jakob Nielsen och Dieter Rams, ger riktlinjer för god design överlag. Men designprinciper kan även vara specifikt framtagna för en verksamhet eller en enskild produkt. Det de har gemensamt är att prioritera den goda användarupplevelsen, och att ge tydliga riktlinjer för hur man tar sig dit.

På vår sajt Design Principles FTW kan du inspireras av designprinciper från kända designprofiler och nya entreprenörer.

Ett sätt att se klart i kaoset

Under workshopen med Jared Spool och Dana Chisnell under From Business to Buttons 2018 fick vi verktyg för att skapa förhöjda upplevelser. För att lyckas med det måste man ta ett steg tillbaka och fundera på vad användaren vill åstadkomma med produkten. Det är annars lätt att bli för detaljinriktad och glömma bort produktens ursprungliga syfte.

Designprinciper beskriver hur produkten ska upplevas och vilka egenskaper som ska prioriteras. Om ditt team strävar efter att ta fram en friktionsfri och fjäderlätt produkt är det lättare att se när den börjar gå åt ett annat håll om du har detta nedskrivet - och du kan åtgärda det innan allt går överstyr. Eftersom de erbjuder ett sätt att ta ett steg tillbaka och ifrågasätta är de perfekta att stämma av mot - att inbringa klarhet i kaos.

Bra designprinciper ställer frågor

Jared Spool har skapat en utförlig guide för att skapa sina egna designprinciper - och hur man vet att man skapat bra designprinciper. En tumregel är att de ska väcka designteamets tankar och få dem att ifrågasätta - gör designen vad den ska? Det är viktigt att de är lätta att komma ihåg, så att teamet kan ha dem med sig under projektets gång. Därför har designprinciper ofta en lite kortare titel som är lätt att lägga på minnet, följt av en längre beskrivning som går på djupet.

Det finns olika sätt att formulera designprinciper. Ta en titt på följande exempel:

"Keep it simple"

Denna designprincip är från IBM design och är exempel på en förklarande designprincip, som ger teamet ett mindset att utgå från. Men - den är inte särskilt utmärkande och ger inte mycket ledtrådar i arbetet. Hur definierar man egentligen vad som är simpelt? Här finns alltför stort utrymme för egna tolkningar. Ta nu en titt på en av Microsofts designprinciper för Windows:

"UX before knobs and questions"

Denna princip är av ett jämförande slag, där man sätter en aspekt i relation till en annan. Detta ger teamet en bra grund för att veta vad som ska prioriteras och vad konsekvensen blir om man inte gör det. I Microsofts fall skapades denna designprincip efter att man undersökt användningsproblemen i operativsystemet Vista, där man insåg att viljan att skapa något nytänkande och extraordinärt stod i vägen för den goda användarupplevelsen.

Välformulerade designprinciper ger ditt team en tydlig vision att arbeta mot - och något att diskutera kring. (Foto: rawpixel, Unsplash)

Skapa dina egna designprinciper

Det finns två tillvägagångssätt för att ta fram designprinciper. Det mest logiska vore kanske att ta fram dem först och sedan arbeta efter dem så att du kan styra ditt arbete från start. Men du kan även vända på det och ta fram designprinciperna när produkten är påbörjad - eller till och med när den är klar för lansering. Det kan låta bakvänt men det har sina fördelar. Dels innebär det att det aldrig är för sent för att arbeta med designprinciper, men det kan även bli lättare att ta fram dem. När du provat att arbeta med projektet vet du vilka fallgropar produkten tidigare riskerat att hamna i - och riskerar att hamna i igen om inget görs. Mer om denna typ av designprinciper finns att läsa i Spools artikel.

1. Sätt scopet

Börja med att reflektera över var i projektet du befinner dig - det kan hjälpa dig välja vilken typ av designprinciper som passar bäst. Fundera på vilken sorts projekt det är och vad designprinciperna ska beröra. Ska de hänvisa till en enskild produkt eller ett helt ekosystem av produkter?

Just ekosystem är speciellt, eftersom man vill skapa produkter som upplevs som samhöriga - men det får inte ske på bekostnad av en god användarupplevelse av varje enskild produkt. En tjänst kan exempelvis tillgodose behovet för olika komplexitet, där en nybörjare och van användare har olika behov. En designprincip som förespråkar ett simpelt gränssnitt skulle kanske kunna appliceras för den ena användaren, medan den vana användaren skulle sakna mer avancerade inställningar. Ibland är det bättre att skapa flera överlappande principer än att fokusera på att försöka skapa alla produkter efter ett och samma slags designprinciper. Oavsett vilken väg du väljer - se till att prioritera den goda användarupplevelsen!

2. Tänk som en UX-skurk!

Att skapa en god upplevelse kan ibland kännas som en stor och omständig uppgift, inte minst för dem i teamet som inte är inbitna UX-designers. I ett sådant fall är det en bra idé att börja från den andra änden - det vill säga skapa designprinciper för hur produkten skulle vara så hemsk som möjlig att använda. Detta öppnar faktiskt upp för en annan sorts tänkande eftersom det upplevs lättare att skapa dåliga användarupplevelser än bra. Dessutom är det rätt roligt att få vara UX-skurk för en stund - det är ju så enkelt. :)

Reflektera kring hur du kan göra det så knepigt som möjligt för användaren att använda produkten? Hur avskyvärd kan upplevelsen av produkten och t.ex. tillhörande kundtjänst bli? Skriv ner dem!

3. Översätt till god design

Nu när du vet hur man kan vara så elak som möjligt har du en massa exempel på vad som utmärker en dålig användarupplevelse - ett perfekt utgångsläge för att definiera vad ni vill att produkten ska uppnå. "Skränig och distraherande" kan exempelvis översättas till "ödmjuk och diskret". 

4. Dokumentera

Fundera över vilken typ av designprincip du vill formulera: ska de vara beskrivande som IBM's ("keep it simple") eller framväxande som Windows ("UX before knobs and questions")? 

Skriv ner dina designprinciper. Spool rekommenderar att man skapar 3-5 designprinciper varav 1-2 är primära. De ska ha en kort och slagkraftig titel, något som är lätt att komma ihåg och relatera till. Till det formulerar du sedan en beskrivning som går djupare in på vad designprincipen berör och varför den är så viktig. Här har du chansen att övertyga den som läser så läs gärna igenom flera gånger och ändra tills budskapet är glasklart.

Behöver du inspiration? Kika in på vår sajt Design Principles FTW, ett bibliotek med över 800 designprinciper av både välkända designprofiler och nya entreprenörer.

5. Prova dem

Intentionerna med dina designprinciper kan vara goda, men allt står och faller med formuleringen. För att se så att de ställer rätt frågor är det därför viktigt att prova dem. Spool menar att bra designprinciper ska...

  • kunna underbyggas med research
  • hjälpa en säga "nej"
  • få ens design att sticka ut från konkurrenternas
  • testas kontinuerligt

Diskutera designprinciperna utifrån dessa kriterier - och skriv om dem ifall det behövs.

6. Visualisera!

Det är lättare att komma ihåg designprinciperna om de är riktigt snygga att se på. Det är alltså ingen dum idé att ta fram planscher med dina designprinciper och lämpliga illustrationer eller foton. Sedan kan du sätta upp dem på väggarna. 

7. Prata om dem

Även om väggarna är tapetserade med dina planscher så har du inte lyckats förrän du och ditt team aktivt reflekterar över designprinciperna. Syftet är ju faktiskt att väcka diskussion, och det är genom att prata om saker som man förstår dem. Detta är såklart särskilt viktigt om teamet utökas med nya medlemmar.

Att arbeta med designprinciper över tid

Det spelar ingen roll hur din verksamhet eller produkt ser ut - eftersom omvärlden förändras kommer de också behöva göra det. Att försöka ignorera behov av förändring leder aldrig till något bra. Kanske märker ni snart att designprinciperna inte går i linje med den nya funktionaliteten eller att de inte passar den nya produkten i ekosystemet? Då är det dags att se över dem. Samla ditt team och diskutera vad det är som gör att de inte funkar. Kan ni behålla delar av designprinciperna eller är det dags för något helt nytt?

Samla ihop ditt team för att diskutera hur ni kan uppdatera era designprinciper. (Foto: rawpixel, Unsplash)


Gjort på rätt sätt kan designprinciper förhöja din verksamhet eller produkt. Du eller ditt team får en mer konkret vision att arbeta efter vilket också underlättar för att mäta om projekten går som tänkt eller inte.