Vi människor är som regel väldigt lösningsorienterade. Presenteras vi med ett problem försöker de flesta av oss direkt att komma med lösningar. Vi tenderar dessutom att köra på den första rimliga lösning vi kommer på. Problemet är bara att den första lösningen sällan är den bästa, eller mest unika lösningen på problemet. 


Det finns flera problem med att direkt gå in i lösnings-mode. Det är i princip alltid bättre att först försöka förstå problemet bättre innan man börjar komma på lösningar men det fenomenet är ett ämne för en annan artikel. I den här artikeln tänker jag fokusera på värdet av att utforska många olika lösningar för att komma fram till den bästa.

I den domänen som jag jobbar, produktdesign, handlar det ofta om att lösa problem kring hur man ska utforma ett användargränssnitt. Och det är övningar kring detta som jag beskriver i den här artikeln.

Ryggmärgsbeteenden

Eftersom det verkar som att det är ett ryggmärgsbeteende att direkt köpa den första rimliga lösningen man kommer på, behöver vi hjälpa oss själva att faktiskt utforska fler lösningar innan vi bestämmer oss för en. Jag använder mig av några olika övningar för att tvinga mig själv att göra det här. Helst gör jag det tillsammans med andra men ibland, om jag inte har tillgång till andra personer, gör jag det på egen hand vilket också fungerar bra.

Det är ofta förvånande vilka lösningar man kommer fram till när man pushar bortom de mest självklara.

Övningar för att generera många idéer

6-upp

6-upp är en jättebra övning för att snabbt utforska många idéer på hur man kan lösa ett användargränssnitt.

Jag brukar köra den så här. Varje person får ett papper med 6 st rutor. Varje person ska nu under 5 minuter skissa 6 olika sätt att lösa problemet på. Det ska vara 6 olika koncept och inte bara variationer på samma tema.

När de 5 minuterna är slut går man laget runt och varje person får visa och beskriva hur de tänkt med varje skiss. Sen kan man köra en omgång till, med 5 minuter och 6 nya skisser. Genom att beskriva sina koncept för andra och se vad de gjort får man ofta nya idéer, och därför är det bra att köra en gång till.

Resultatet efter en session med 6-upp

Efter andra omgången kan man köra ännu en omgång, men den här gången göra en mer detaljerad skiss på det konceptet som man tror mest på. Använd ett helt papper och rita ut mer detaljer. Det här brukar jag lägga ca 10 minuter på. När denna omgång är klar kör man laget runt igen. Som tidigare får varje person visa sin skiss och beskriva sitt tänk.

Man har nu massor av idéer på hur problemet kan lösas och kan ta det vidare till prototypstadie om man vill. Men detta gör bara en person, oftast en interaktionsdesigner.

En bonus med den här övningen är när man kör den tillsammans med folk som inte är designers. Dels bidrar de med sina unika perspektiv men de får också ett delägarskap i designen. Detta brukar få flera bra effekter, bl.a.  ökat engagemang i projektet och stor förståelse för utformningen.

Mallar

Ladda gärna ner de mallarna som vi använder oss av när vi kör den här övningen.

Brainwriting

Brainwriting är ett effektivare alternativ till traditionell brainstorming. Jag har inte stött på någon annan övning där man kan generera lika många olika idéer på så kort tid som med denna. Den adresserar också en del av de svagheter som traditionell brainstorming har, t.ex. att endast de mest högröstade hörs och att man tenderar att bli ganska låst på de första förslag som läggs fram.

Jag kommer att skriva mer utförligt om Brainwriting i en framtida artikel men i korthet går det ut på att man skriver ner ett antal idéer på ett papper som sen skickas vidare till en annan person samtidigt som man får ett nytt papper från en annan. Sen fyller man på med fler idéer på det nya pappret och fortsätter så tills man gått laget runt.

Fördelarna med detta är att alla får en chans att höras och kan insprireras av andras idéer. 

Slutsats

I den här artikeln beskrev jag två sätt att utforska fler lösningar än de första självklara. Givetvis finns det många fler tekniker men de här två har fungerat extra bra för mig.