Nya produkter föds ur viljan att förbättra och för att någon sett en möjlighet till förändring. Men oavsett hur god den första tanken med produkten är, kan resultatet bli dess motsats och ge oförutsedda konsekvenser. Även en väldesignad produkt kan slå tillbaka mot användarna på oväntade sätt - om man inte tänker ett steg längre.  

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig framtidssäkra din produkt, hör av dig till oss!

Jag har tidigare skrivit om det stora ansvaret man har som designer. Det går inte att utveckla en produkt utan att tänka till ordentligt eftersom det kan slå tillbaka på ett eller flera sätt. Men det är inte alltid helt lätt att förutse framtida problem.

Elscootrar var tänkta att vara ett snabbt och enkelt sätt att transportera sig i större städer. Och visst är de smidiga! De har blivit omåttligt populära på väldigt kort tid, och spåddes bli ett miljövänligare sätt att transportera sig. Men till fördelarna har också ett antal nackdelar anslutit sig.

Plötsligt rapporteras det allt oftare om olyckor som involverar elscootrar, emellanåt även att användare lyckats hacka sig in i dem och trimma dem för att uppnå högre hastigheter. Scootrarna lämnas överallt vilket begränsar framkomligheten, och som om det inte vore nog har studier dessutom visat att elscootrar släpper ut mer koldioxid än en dieselbuss. Nej, laddningen av elscootrar är i sig ingen miljöbov, men större utsläpp sker när de samlas in för att laddas och sedan körs ut igen. Den korta livslängden på några månader är inte heller fördelaktig.

Konsekvensen av de flexibla elscootrarna är att de parkeras och slängs överallt. Foto: Ernest Ojeh on Unsplash

Hade man kunnat förutse dessa problem? Jag vill tro det. Kanske inte alla, men åtminstone några av dem.

Det kan såklart vara otäckt att behöva tänka så stort som att ett stort antal personer i världen använder din produkt, men det kan hjälpa dig förebygga problem som riskerar uppstå. Genom att vara förberedd slipper du lägga en massa tid på att släcka bränder när de uppstår. 

Upplevelser utan friktion ger inte alltid friktionsfria upplevelser

Per Axbom är kommunikationsvetare och har arbetat med UX-design i över 20 år. Han har skrivit boken Digital omtanke, där han visar på hur användarcentrerad design faktiskt kan leda till att folk far illa - om det görs på fel sätt och utan eftertanke såklart.

Idag designar vi för att minska friktioner. Fundera lite på ordet 'friktionsfri'. Det signalerar något som är enkelt och smidigt att använda, något som inte sätter krokben. Det låter som en egenskap man vill tillskriva sin produkt, eller hur? Klart det ska vara enkelt att använda den!

Men friktionsfrihet kan också innebära problem. När något är för lätt kan det innebära säkerhetsrisker. Ta kortköp på nätet som ett exempel. För helt ärligt nu, hur bra vore det egentligen att endast behöva blinka för att bekräfta ett köp? Här är ordentliga ID-koller är ett exempel på nödvändig friktion för att förebygga risker. Fler exempel på hur friktion kan förhöja användarupplevelsen finns i Zoltan Kollins artikel på Smashing Magazine.

Smidighet är inte alltid det säkraste alternativet. Foto: rupixen on Unsplash

Första, andra och tredje led

Per Axbom presenterar tekniken Första, andra och tredje led, som kan användas för att synliggöra möjliga problem. Den går ut på att man försöker tänka i flera led genom att rada upp positiva och negativa effekter som kan uppstå av användandet av en produkt. Som exempel:

Elscootrar
+ Snabbt och smidigt sätt att ta sig fram
+ Går att hämta och parkera var man vill
- Säkerhetsrisk
- Sämre framkomlighet för andra eftersom scootrarna kan parkeras var som helst
- Färre rör på sig

Även om något har flera positiva effekter behöver det inte nödvändigtvis betyda att produkten är enbart positiv - förr eller senare dyker en negativ effekt upp i användandet. Men det kan även fungera omvänt. Träning är ett exempel på något som är jobbigt, men som innebär en vinst för den som är uthärdlig:

Träning
- Jobbigt och svettigt
+ Bättre uthållighet
+ Bättre prestation i vardagen
+ Stärker den psykiska hälsan

Genom att tänka i flera led på det här sättet tvingas man se vilka andra effekter produkten kan ha på användaren och dess omgivning. Det är viktigt att våga gå in på detaljnivå för att undersöka effekten i nästa led, och nästa efter det. 

Steg för steg

Du kommer förstås en bra bit på vägen bara genom att ha läst igenom exemplen ovan, men för att ta det ett steg längre har jag valt att konkretisera övningen ytterligare. Det är faktiskt inte så mycket svårare än fyra steg!

1. Klargör önskade effekter

Vilken effekt vill vi uppnå? Att sätta upp tydliga mål är ett viktigt första steg för att både mäta och nå det önskade resultatet. 

2. Tänk i flera led

Om produkten lyckas, vilka oförutsedda effekter kan uppstå? Som en startpunkt, fundera på vad som händer om användaren skulle använda din produkt väldigt mycket. När du hittat en sådan effekt, fundera ett varv till. Vilka positiva och negativa konsekvenser kan den resultera i?

3. Involvera andra

Andra perspektiv och insikter kan vara väldigt nyttiga i ditt arbete. Gör därför om steg 2, men se denna gång till att involvera personer med andra erfarenheter än de du har. Ju noggrannare du är med detta arbete, desto större är chansen att du hinner förebygga de stora problemen innan de överrumplar dig.

4. Planera framåt

Nu när du har listan över möjliga konsekvenser redo kan du börja fundera på lösningar. Om en möjlig konsekvens är säkerhetsrelaterad, se över säkerheten och fundera på hur du redan nu kan agera för att vara proaktiv.

Övningen ger dig bättre översikt över möjliga konsekvenser med användandet. Foto: You X Ventures on Unsplash

En ansvarsfull approach

Det kan kännas som en nedslående sak att börja fundera på negativa effekter av produkten man utvecklar, men det är ett viktigt steg i ansvarsfull design. Och när man har konsekvenserna uppradade framför sig är det mycket lättare att se vilka åtgärder som kan behövas.

Övningen kan med fördel göras om med jämna mellanrum för att fånga nya utmaningar och möjliga konsekvenser. Det är såklart aldrig helt säkert att du kan upptäcka alla innan de dyker upp. Men även i ett sådant fall har du nått insikter som kan vara till nytta för att förebygga konsekvenser. Det borgar för en ansvarsfullt framtagen produkt som ser till användarens bästa.

Toppbild: Wil Stewart on Unsplash