Produktdesigner, UX-designer, visuell interaktionsdesigner... Ordet "designer" är ett brett begrepp. Designers är en förhållandevis liten grupp människor som designar för hela världen - ett stort och viktigt uppdrag. De kan vända en dålig upplevelse till en bra, öka försäljningen eller förändra världen. På samma sätt kan de såklart även ha negativa konsekvenser.  

En läkare som missbrukar sin auktoritet mister sin licens, men anledningen till detta kan mycket väl vara på grund av en designer inte tänkt igenom sin uppgift.  Det är lätt att förbise ansvaret som ligger på en designers axlar vid framtagandet av en ny produkt eller tjänst. Design har möjligheten att förbättra vårt liv på jorden, medan risken för en negativ påverkan är  överhängande. Vem vet hur vårt arbete kommer att påverka livet för människor imorgon eller om 100 år? 

Hur påverkar dina val som designer din omgivning? Photo by Christopher Burns on Unsplash

Konsekvensen av att inte tänka ett steg längre

En person som har mycket att säga om designers ansvar är Mike Monteiro, grundare av designbyrån Mule Design. I sina inspirerande föredrag talar han om konsekvenserna av design och hur vi alla har ett ansvar att arbeta till fördel för vår planet - designers är inget undantag.

Monteiro har många exempel på produkter och tjänster som tagits fram med goda intentioner, men som sedan missbrukats på sätt som ingen kunde (eller vågade?) förutse. Airbnb möjliggör visserligen ett friare resande men får hyrorna att skjuta i höjden, och har växt så stort att man inte längre kan säkerställa säkerheten på alla objekt som finns att hyra. Uber har fått kritik för att de inte utför ordentliga bakgrundskoller på sina förare. Och den personliga integriteten på Facebook ifrågasätts dagligen, inte minst på grund av att allt fler företag fokuserar på riktad reklam.

Bli en medveten designer

Det är viktigt att se sin produkt från flera perspektiv och vara medveten om att den skulle kunna bli direkt farlig i fel händer. Att försöka blunda för detta och påstå att "det hade jag inte en tanke på" är inte godtagbart. Men det är lätt att bli blind efter att ha arbetat isolerat med något under en längre tid. För att få en nyanserad bild av din produkt måste du ta hjälp av personer med olika bakgrund och erfarenheter. Lyssna noga till vad de har att säga! Deras perspektiv kan hjälpa dig förebygga möjliga problem i framtiden.

För att få en nyanserad bild av din produkt måste du ta hjälp av personer med olika bakgrund och erfarenheter. Lyssna noga till vad de har att säga! Deras perspektiv kan hjälpa dig förebygga möjliga problem i framtiden.

I Hyper Islands toolbox (ett utmärkt bibliotek för många metoder och verktyg inom design) finns verktyget Unintended Consequences som är tänkt att användas för att se bortom produktens ursprungliga syfte och förutse andra möjliga användningsområden. Detta verktyg är visserligen framtaget med syfte att upptäcka nya affärsmöjligheter, men eftersom ryggraden i det handlar om att se saker från andra perspektiv är delar av den applicerbar även för detta ändamål. Jag har därför skapat en egen modell med Unintentended Consequences som utgångspunkt.

Eftertanke före 

Börja med att skapa en diskussionsgrupp. Samla människor med andra erfarenheter än dina egna. Se till att du har en representativ blandning vad gäller ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, kultur och bakgrund osv. Kanske kan du till och med göra fler separata sessions för att få ut mer i olika samlingar av människor?

1. Presentera din produkt

Presentera tanken bakom din produkt och förklara den så att deltagarna förstår. Vilket är dess huvudsakliga syfte? Varför behövs produkten?

2. Brainstorm

Ge deltagarna 10 minuter att på egen hand fundera över oväntade konsekvenser av din produkt. Be dem skriva ner tre eller fler konsekvenser på post it lappar. Var noga med att förklara att det inte finns några rätt eller fel - även en idé som inte går vidare senare kan ge inspiration till viktiga insikter.

3. Presentera

Be deltagarna att i turordning presentera vad de skrivit ner och placera lapparna någonstans där alla kan se dem, t.ex. på en whiteboard. Om detta ger inspiration till fler oväntade konsekvenser, skriv ner dem på egna post its och placera med de andra.

4. Sortera

Ta bort dubbletter och rangordna post it-lapparna efter relevans och hur kritiska de är. Välj sedan ut de tre mest överhängande riskerna som ni går vidare med.

5. Diskutera

Diskutera vart och ett av problemen och försök komma på möjliga lösningar på dem. Behövs det kan ni köra ännu en individuell brainstorm på egen hand, på samma sätt som tidigare med avsatt tid och post its. Presentera lösningarna för varandra och diskutera kring dem.

Genom att ta del av flera människors perspektiv kan du hitta saker du själv inte ser. Photo by Headway on Unsplash
När du är klar med den första gruppen, gör gärna en till. Och en till. Samla fler perspektiv. Iterera. Det är såklart inte säkert att ni kan kartlägga precis alla möjliga risker, men du är en god bit på väg. På detta sätt har du förhoppningsvis några förberedda strategier i bagaget om ett problem skulle uppdagas. Och genom att uppmärksamma vårt ansvar på detta sätt kommer vi lite närmare en mer ansvarsfullt designad värld.